Trafikalt Grunnkurs 07.10.19

iSving Trafikkopplæring Eid v/ Frode Nord

Trafikalt Grunnkurs 07.10.19

Det vert trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket 07.10.20.19 kl.16.00.

Det vert 5 samlingar m/trafikant i mørket.

1. Trafikkopplæringa

2. Trafikk og førarrolla

3. Mennesket i trafikken og samhandlinga

4. Trafikkopplæring, øvingskøyring ogkøyreerfaring

5. Plikter ved trafikkulykker og fyrstehjelp

6. Tiltak ved trafikkulykker

7. Trafikkant i mørket

 

Flere nyheter