TRAFIKALT GRUNNKURS 02.09.19 kl.17.30

iSving Trafikkopplæring Eid v/ Frode Nord

TRAFIKALT GRUNNKURS 02.09.19 kl.17.30

Trafikalt grunnkurs for deg om vil begynne å øvingskøyre tek til mandag 02.09.2019. Kurset går over 4 kveldar . 

Innhold:

1.Trafikkopplæringa

2. Trafikk og førarrolla

3. Mennesket i trafikken og samhandling

4.Trafikkopplæring, øvingskøyring og køyreerfaring

5. Plikter ved trafikkuhell og fyrstehjelp

6. Tiltak ved ulykker

Kurset vert halde i Nordfjordeid Næringshage Øyane 11

Ta kontakt

Adresse

Rådhusvegen 20

6770 Nordfjordeid

918 83 932

frode@isving.no